Fužinski grad

Fužinski grad oz. grad Fužine (po fužinarski dejavnosti bakra) oz Mrzli studenec (nem. Kaletenbrunn po mrzlem izviru vode, ki je bil v bližini) je renesančni dvorec v Ljubljani, ki se nahaja ob reki Ljubljanici v bližini Poti ob žici v naselju Nove Fužine. Gradnjo je začel graditi leta 1528 Vid Kisel (bil tudi ljubljanski župan) in ga dozidal leta 1557 (letnica nad vhodom) Janez Kisel (ljubljanska meščanska družina, ki pozneje postane plemiška). Sezidan je bil kot bivalno poslopje, čeprav ima dva stražna stolpa s strelnimi linami.

Družina Kisel je v 16. stoletju bila podjetna. Imeli so prvo papirnico, murve in sviloprejke za izdelavo svile, fužinarske obrate, kovačijo, steklarno, kar jim je omogočala bližina Ljubljanice. Bili so meceni umetnosti in veliki pristaši protestantizma (obiskovala sta jih Jurij Dalmatin in Primož Trubar). S padcem protestantizma tudi družina izgublja na veljav in konec 16. stoletja začnejo oddajat obrate dokler vsega ne prodajo.

Fužine castle/grad/dvorac
Fužine castle/grad/dvorac

V 17. in 18. stoletju se menjujejo lastniki, Auersperg dodajo ribnik, paviljon in zverinjak, jezuiti pa naj bi bili slabi gospodarji po Valvasorju, ki dopustijo propadanje graščine. Naslednjič grad doživi razcvet leta 1825, ko ga kupi Fidels Terpinc (Prešeren ga ne mara zaradi žene Josipine). Novi lastnik spet podjeten ter vzpostavi proizvodnjo in je pozneje eden pomembnejših industrialcev (olje, papir, les, kmetijski izdelki). Grad Fužine je ponovno imel pomembno gospodarsko, politično in kulturno vlogo (Matevž Langus, Janez Wolf in Janez Šubic, Ivana kobilica). Konec 19. stoletja na Ljubljanici zgradijo jez za potrebe hidrocentrale in uničijo lepe brzice.

V 20. stoletju grad preide v last papirnice Vevče, kjer bivajo njihovi delavci. Med drugo svetovno vojno ga uporabljajo Italijani in ga dokaj uničijo. Po vojni so tam spet stanovanja dokler v 80-ih letih prejšnjega stoletja ne izselijo vse in grad obnovijo kot spomenik državnega pomena. V bližini gradu sem živel 30 let a v tem obdobju sva z Dejanom tam imela razne dogodivščine. Od leta 1990 je v upravljanju dobil Arhitekturni muzej (danes MAO-Klemen je bil tam varnostnik). V vmesnem obdobju je tu bila tudi francoska restavracija Chez Eric in razni kulturni dogodki kot koncert Trije kralji. V Fužinski grad mogoče vsako prvo soboto v mesecu ob 11. uri oditi tudi na vodeni ogled o zgodovini dvorca.

You may also like...