Mrtvo more i Amana

Probudio sam se u 7:30 nakon nekoliko sati sna i otišao na doručak, omlet i malo sira i povrća. Odatle preselio sam se na more. Bilo je zanimljivo iskustvo plivanja u toj vodi, drugačije od svih ostalih koje sam doživio. Ali uskoro vam je dosta. Odatle sam malo prešao u bazene i vratio se u sobu. Nakon tuširanja i pakovanja došlo je vrijeme za odjavu u podne.

Mrtvo more i Amana 1

Od hotela hodao oko 2 km ukupno do autobuske stanice, nekoliko puta pitao da se snađem. Na putu sam kupio vodu, pitao za opcije prijevoza i pokušao stopirati.

Mrtvo more i Amana 2

Na stanici mi je neki školarci pomognu oko transporta. U prepunom autobusu sa djecom odvezli smo se do druge stanice u Rami, jedan mi je čak platio kartu 0,5 JD. Drugi autobus za Aman, manje gužve 1 JD.

Mrtvo more i Amana 3

Prvo sam prošetao gradom od stanice, uzbrdo do Rainbow street-touristic, opet niz brdo do Hassani džamije, nisam mogao ući u nju, ulična pijaca svuda okolo. Odatle do velikog rimskog pozorišta i manjeg Odeona i nekog muzeja.

Mrtvo more i Amana 4

It was late and I was tyred, not able to go to citadel on foot. So I took taxi to citadel on one of seven hills, a lot of different ruins. Than we moved to King Abdullah I blue mosque, museum, interior, shop with tea. Last was Hamoudah hotel, 15 JD, cheap in center and of low quality. I had a dinner in local fastfood, half chicken with many thing aside for 5 JD. Just few minutes away from hotel. I fall asleep early.

Bilo je kasno, a ja sam bio umoran, nisam mogao do citadele pješke. Tako sam uzeo taksi do citadele na jednom od sedam brda, puno raznih ruševina. Zatim smo se preselili u Plavu džamiju kralja Abdulaha I, muzej, enterijer, radnju sa čajem. Zadnji je bio hotel Hamoudah, 15 JD, jeftin u centru i niske kvalitete. Večerao sam u lokalnoj brzoj hrani, pola piletine sa mnogo stvari na stranu za 5 JD. Samo nekoliko minuta od hotela. Zaspim rano.

Mrtvo more i Amana 5

You may also like...