Toliara

Nakon konstantnog kretanja prvi tjedan, vrijeme za odmor je bilo u Toliari. Prvi put nam nije trebalo rano da se budimo i da se spakujemo. No bilo je vrijeme za odmor u krevetu, gledanje čudne televizije na klimi. Popodne smo izašli u šetnju do plaže, bila je gužva, ali plaža nije bila najčisča. Pojeo sam burger u La Gastronomie Pizza 40 000 ARI. Nakon toga došlo je vrijeme za šetnju i kupovinu suvenira. Uveče smo popili nekoliko piva 40 000 ARI.

Toliara 1
dav

You may also like...