Amerika – Jug – sva pitanja

U ovom kvizu morate odgovoriti na pitanje o državama u Južnoj Americi

Sljedeća

#1. Koja država je ovo?

Sljedeća

#2. Koja država je ovo?

Sljedeća

#3. Koji je glavni grad - Bolivija

Sljedeća

#4. Koji je glavni grad - Paragvaj

Sljedeća

#5. Koja država je ovo?

Sljedeća

#6. Koja država je ovo?

Sljedeća

#7. Koji je glavni grad - Ekvador

Sljedeća

#8. To je zastava koje države?

Sljedeća

#9. To je zastava koje države?

Sljedeća

#10. Koji je glavni grad - Čile

Sljedeća

#11. Koji je glavni grad - Kolumbija

Sljedeća

#12. To je zastava koje države?

Sljedeća

#13. To je zastava koje države?

Sljedeća

#14. Koja država je ovo?

Sljedeća

#15. Koji je glavni grad - Brazil

Sljedeća

#16. Koja država je ovo?

Sljedeća

#17. To je zastava koje države?

Sljedeća

#18. Koji je glavni grad - Urugvaj

Sljedeća

#19. Koji je glavni grad - Peru

Sljedeća

#20. To je zastava koje države?

Sljedeća

#21. To je zastava koje države?

Sljedeća

#22. Koji je glavni grad - Venecuela

Sljedeća

#23. Koja država je ovo?

Sljedeća

#24. Koja država je ovo?

Sljedeća

#25. Koja država je ovo?

Sljedeća

#26. To je zastava koje države?

Sljedeća

#27. To je zastava koje države?

Sljedeća

#28. Koji je glavni grad - Gvajana

Sljedeća

#29. Koja država je ovo?

Sljedeća

#30. Koja država je ovo?

Sljedeća

#31. To je zastava koje države?

Sljedeća

#32. Koja država je ovo?

Sljedeća

#33. To je zastava koje države?

Sljedeća

#34. Koji je glavni grad - Surinam

Sljedeća

#35. Koji je glavni grad - Argentina

Sljedeća

#36. To je zastava koje države?

Finish

Nazad