Amerika – Sjever – oblik države

U ovom kvizu morate odgovoriti na pitanje o obliku država u Sjevernoj Americi

Results

Next

#1. Koja država je ovo?

Next

#2. Koja država je ovo?

Next

#3. Koja država je ovo?

Next

#4. Koja država je ovo?

Next

#5. Koja država je ovo?

Next

#6. Koja država je ovo?

Next

#7. Koja država je ovo?

Next

#8. Koja država je ovo?

Next

#9. Koja država je ovo?

Next

#10. Koja država je ovo?

Next

#11. Koja država je ovo?

Next

#12. Koja država je ovo?

Next

#13. Koja država je ovo?

Next

#14. Koja država je ovo?

Next

#15. Koja država je ovo?

Next

#16. Koja država je ovo?

Next

#17. Koja država je ovo?

Next

#18. Koja država je ovo?

Next

#19. Koja država je ovo?

Next

#20. Koja država je ovo?

Next

#21. Koja država je ovo?

Next

#22. Koja država je ovo?

Next

#23. Koja država je ovo?

Finish

Nazad