Emona – antična Ljubljana

Emona (Colonia Ivlia Aemona) je bila naselbina Rimljanov na prostoru današnje Ljubljane. Ljubljanska kotlina je bila zanimiva iz strateškega vidika, povezovala je Jadran in srednjo Evropo ter naprej Baltik (Jantarna pot). Nahajala se je na križišču med Aquileo, Siscsio in Poetovio ter ob takrat plovni reki Ljubljanici. Rimljani so na današnje ozemlje Ljubljane verjetno prišli sredi prvega stoletja pred našim štetjem. Pod grajskim gričem so se naselili trgovci. V tem obdobju je bil vojaški tabor ob Karlovški cesti – Tribune. To je bila osnova, da so zgradili utrjeno naselje (castra) na levem bregu Ljubljanice.

emonec
emonec

Table of Contents

Lega

Emona je bila zgrajena v letih 14. in 15. ravno v času smrti cesarja Avgusta. Mesto je imelo pravilno pravokotno obliko in dimenzije 523 m x 435 m (23,2 ha). Obdano je bilo s kamnitim obzidjem visokim 6-8 m, širokim 2,5 m, z več kot 20 stolpi in dvojnim obrambnim jarkom iz 3 smeri. Locirana je bila na današnji lokaciji Mirja in Gradišča. Južno obzidje je še danes delno ohranjeno ob cesti Mirje. Južna vrata so bila v bližini križišča Mirja in Barjanske ceste. Vzhodno obzidje je potekalo ob današnji Emonski cesti in Vegovi ulici. Vzhodna vrata so bila ob Trgu francoske revolucije in so vodila proti Siscii. Zahodno obzidje je potekalo ob Snežniški ulici, mimo Hrovatinovega vrta in zaključek je bil na ovinku Valvasorjeve ulice. V bližini Horovatinovega vrta so bila Zahodna vrata s cesto proti Aquilei. Severno obzidje je potekalo od Valavasorjeve ulice, preko južne strani Trga republike, vse do Ljubljanske univerze. Severna vrata so bila ob današnji Slovensku cesti in so vodila v Poetovio.

južno obzidje emone
južno obzidje emone

Mesto

Mesto je pripadalo Rimljanski Italiji. Prvi naseljenci so prišli iz Italije predvsem iz Padske nižine. To so bile premožne družine s sužnji in odsluženi vojaki. Mesto naj bi imelo okoli 5.000 prebivalcev. Glavna cesta je vodila v smeri S-J (cardo maximus) široka 21 m. Na njo je bila pravokotna cesta Z-V. Ob njih je bila mreža manjših ulic. Z vodo so se oskrbovali na začetku z vodnjaki, pozneje pa s tremi vodovodi (Šišenski hrib, Golovec). Obstajal je sistem ogrevanja in odtokov odpadne vode – kloaka. Znotraj obzidja je bilo 47 Insul (večinoma stanovanjskih objektov). V centralnem delu je bil forum (trg) 64 m x 190 m okoli katerega so bile upravne stavbe – vzhod, tempelj – zahod, trgovine in gostilne na severni in južni strani. Ob vpadnicah v mesto so bila grobišča, ena večjih v imperiju. V obdobju razcveta je obstajalo predmestje (S lončarji, V pristanišče in talilnica, …) in naselja zunaj obzidja (Ig, Pržanj, …).

kloaka
kloaka

Zgodovina

 • Prva naseljenci pridejo iz Rimskega cesarstva okoli leta 44. pred našim štetjem
 • Emono zgradijo v letu 14. in 15. našega štetja
 • Vzpon mesta v 1. in prvi polovici 2. stoletja
 • Začetek konca, makromanski vpadi 160-180
 • Maximin poruši Emono 238. leta
 • Državljanska vojna 314. leta
 • Emona postane škofija v 4. stoletju
 • Obleganje Z Gotov – Alarik, 401. leta
 • Huni dokončno porušijo mesto, prebivalci se izselijo v začetku 6. stoletja (Novigrad)
 • Ponovno ljubljanska kotlina oživi s prihodom Slovanov leta 568
južna glavna vrata
južna glavna vrata

Ostanki

Danes je v mestu kar nekaj ostankov iz tega obdobja. Najboljši način, da jih čim več obiščete je Pot po rimski Ljubljani. To je krožna pot, dolga okoli 2 kilometra. Tu v dobri uri obiščete 10 lokacij z ostanki Emone. Cena ture je 4 €, karto (zemljevid) dobite v Mestnem muzeju in na posamezni točki preko QR dostopate do audio opisov. Predlagam da pot začnete in končate pri muzeju, kjer so ostanki antične ceste v kletnih prostorih. V nadaljevanju navedene točke na poti in še kaj zraven:

emonska hiša
emonska hiša
 • Mestni muzej – ostanki rimske ceste v kleti in ostali artefakti (Gosposka15)
 • Rimski vodnjak (Park zvezda, vhod v garažno hišo)
 • Severna emonska vrata (Slovenska cesta)
 • Emonec (replika Park zvezda, original muzej)
 • iEmona – multimedijska predstavitev v podhodu (podhod ob Slovenski)
 • Severno obzidje (Uršulinski samostan)
 • Rotunda – zgodnjekrščanska cerkev (Jakopičeva galerija)
 • Zgodnjekrščansko središče (vhod z Erjavčeve, zaprto po zimi)
 • Rimska kloaka (Aškerčeva)
 • Rimski zid s Plečnikovo piramido (Mirje)
 • Emonska hiša (Mirje, vhod med hišami, zaprto po zimi)

Povzetek

Danes je v Ljubljani rimska Emona vtkana v tkivo mesta. Če boste v Ljubljani imeli viška dobro uro vam predlagam obisk ostankov antične Emone. Lahko si ogledate samo posamične lokacije v povezavi s preostalimi znamenitostmi v mestu. Lahko kupite karto in se sprehodite do točk označenih na zemljevidu. Za tiste res navdušena pa obstaja voden ogled, kjer vas v kostumih iz tega časa popeljejo po Ljubljani. Vse lokacije so v centru mesta, enostavno dostopne, tudi za invalide in otroke. Upam, da se boste ob naslednjem sprehodu po mestu ustavili na kateri izmed točk in si predstavljali kako je bilo na tem mestu pred dvema milenijema.

You may also like...