Amerika – glavni gradovi – SAD

U ovom kvizu morate odgovoriti na pitanje o glavnim gradovima saveznih država u SAD

Results

Sljedeća

#1. Koji je glavni grad - Oklahoma

Sljedeća

#2. Koji je glavni grad - North Carolina

Sljedeća

#3. Koji je glavni grad - Kentucky

Sljedeća

#4. Koji je glavni grad - Mississippi

Sljedeća

#5. Koji je glavni grad - New York

Sljedeća

#6. Koji je glavni grad - Colorado

Sljedeća

#7. Koji je glavni grad - Louisiana

Sljedeća

#8. Koji je glavni grad - Idaho

Sljedeća

#9. Koji je glavni grad - Connecticut

Sljedeća

#10. Koji je glavni grad - Oregon

Sljedeća

#11. Koji je glavni grad - Rhode Island

Sljedeća

#12. Koji je glavni grad - Washington

Sljedeća

#13. Koji je glavni grad - New Mexico

Sljedeća

#14. Koji je glavni grad - Wisconsin

Sljedeća

#15. Koji je glavni grad - North Dakota

Sljedeća

#16. Koji je glavni grad - New Jersey

Sljedeća

#17. Koji je glavni grad - Maine

Sljedeća

#18. Koji je glavni grad - Virginia

Sljedeća

#19. Koji je glavni grad - Ohio

Sljedeća

#20. Koji je glavni grad - Alabama

Sljedeća

#21. Koji je glavni grad - Iowa

Sljedeća

#22. Koji je glavni grad - Alaska

Sljedeća

#23. Koji je glavni grad - Missouri

Sljedeća

#24. Koji je glavni grad - Massachusetts

Sljedeća

#25. Koji je glavni grad - Florida

Sljedeća

#26. Koji je glavni grad - Texas

Sljedeća

#27. Koji je glavni grad - West Virginia

Sljedeća

#28. Koji je glavni grad - Delaware

Sljedeća

#29. Koji je glavni grad - Arkansas

Sljedeća

#30. Koji je glavni grad - California

Sljedeća

#31. Koji je glavni grad - Michigan

Sljedeća

#32. Koji je glavni grad - Maryland

Sljedeća

#33. Koji je glavni grad - South Dakota

Sljedeća

#34. Koji je glavni grad - Wyoming

Sljedeća

#35. Koji je glavni grad - Tennessee

Sljedeća

#36. Koji je glavni grad - Nebraska

Sljedeća

#37. Koji je glavni grad - South Carolina

Sljedeća

#38. Koji je glavni grad - Vermont

Sljedeća

#39. Koji je glavni grad - Hawaii

Sljedeća

#40. Koji je glavni grad - Montana

Sljedeća

#41. Koji je glavni grad - Arizona

Sljedeća

#42. Koji je glavni grad - Georgia

Sljedeća

#43. Koji je glavni grad - Kansas

Sljedeća

#44. Koji je glavni grad - Illinois

Sljedeća

#45. Koji je glavni grad - Minnesota

Sljedeća

#46. Koji je glavni grad - Utah

Sljedeća

#47. Koji je glavni grad - New Hampshire

Sljedeća

#48. Koji je glavni grad - Pennsylvania

Sljedeća

#49. Koji je glavni grad - Indiana

Sljedeća

#50. Koji je glavni grad - Nevada

Finish

Nazad